3. Có thể giữ trà sữa trong bình không? Giữ được bao lâu?

Có thể đựng nhưng không khuyến khích đựng trong thời gian dài vì trà sữa sẽ ngon hơn khi uống ngay, để thời gian dài trà sữa cũng dễ bị hỏng. Thời gian giữ được bao lâu sẽ tùy thuộc vào loại trà sữa…

Copy link
Powered by Social Snap