1. Các sản phẩm của Bormioli có an toàn khi tiếp xúc với thực phẩm, thức ăn không?

Chào anh/chị,

Các sản phẩm của Bormioli đều được kiểm tra và đạt được chứng nhận của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và hệ thống quản lý chất lượng.

Copy link
Powered by Social Snap