11. Có tài liệu nào chứng minh cối xay Paris là thiết kế tiêu chuẩn vàng như đã nêu trong danh mục?

Chào anh/chị,

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm có hình dáng giống nhau, làm sao chúng ta có thể khẳng định được chúng được lấy cảm hứng từ Paris? Không có tài liệu chính thức nào để chứng minh những điều này, tuy nhiên chúng tôi có thể cung cấp năm tạo ra mẫu này: 1987.

Copy link
Powered by Social Snap