9. Tôi có thể gói thức ăn trong giấy bạc hoặc che nó lại bằng một cái khay lúc nướng không?

Chào anh/chị,

Không thể, vì điều này sẽ làm nhiệt tập trung và vỉ nướng có thể bị hư.

Copy link
Powered by Social Snap