22. Tôi nên đổ đầy tiêu/ muối vào 2/3 cối xay hay đổ đầy?

Chào anh/chị,

Sản phẩm có thể được đổ đẩy tới đỉnh.

Copy link
Powered by Social Snap