16. Vòng nhựa đen bên trong cơ chế được làm bằng gì? Loại nhựa nào có thể tiếp xúc được với thực phẩm?

Chào anh/chị,

U’select được làm từ nhiều loại nhựa (Tritan, PA). Bất cứ loại nhựa nào trong sản phẩm của chúng tôi đều an toàn khi tiếp xúc với thực phẩm. Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng cả hai tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Châu Âu (EC/195/2004) và Hoa Kỳ (FDA)

Copy link
Powered by Social Snap