2. Bình giữ cả nóng, lạnh thường xuyên có ảnh hưởng đến chất lượng thức uống không?

Giữ thức uống nóng, lạnh trong bình thường xuyên không ảnh hưởng đến khả năng giữ nhiệt. Tuy nhiên, để hiệu quả giữ nhiệt tốt, cần để sản phẩm trở lại nhiệt độ bình thường trước khi cho đồ uống khác vào. Ví dụ: nếu bình đang đựng nước nóng, sau khi lấy nước nóng ra bình vẫn còn nóng, nếu cho nước lạnh vào ngay sẽ ảnh hưởng đến nhiệt độ hiện tại của nước lạnh.

Copy link
Powered by Social Snap