8. Công suất các máy như thế nào? Dòng MQ3000, MQ3000+, MQ3035, MQ3045 khác nhau những điểm nào?

Chào anh/chị,

  • Tất cả máy xay cầm tay Braun thuộc dòng MQ3 đều có công suất mạng vượt trội đến 700w
  • Các dòng máy khác nhau về số lượng phụ kiện, như:
    • MQ3000 MQ3000+ sẽ có 2 phụ kiện : cây xay và ly đong 600ml
    • MQ3035 có 3 phụ kiện : cây xay, cây đánh trứng, ly đong & cối 500ml & ly đong 600ml
    • MQ3045 có 4 phụ kiện, ngoài xay xay còn có cây đánh trứng, ly đong & cối 500ml & ly đong 600ml, cối 1.25 xay đá
Copy link
Powered by Social Snap