21. Giới hạn khối lượng gia vị của từng kích thước sản phẩm là bao nhiêu ? (Ví dụ: Paris 12cm có thể đựng….tiêu….)?

Chào anh/chị,

Tùy thuộc từng dòng sản phẩm mà chúng có giới hạn khác nhau.

Copy link
Powered by Social Snap