Ấm siêu tốc Braun WK 300WH (màu trắng)

1,800,000đ

Ấm siêu tốc Braun WK 300RD (màu đỏ)

1,800,000đ

Ấm siêu tốc Braun WK 300WH (màu trắng)

1,800,000đ

Ấm siêu tốc Braun WK300ONYX (màu đen)

1,800,000đ

Địa chỉ mua hàng