Ly bia Bormioli Harmonia 38cl

90,000đ

Ly bia Bormioli Palladio 38cl

150,000đ

Ly Bormioli Lounge 27cl

120,000đ

Bộ bình & ly whiskey Bormioli Selecta 7 món

900,000đ

Ly rượu champagne Bormioli Inventa 21cl

75,000đ

Ly rượu vang trắng Bormioli Inventa 27cl

75,000đ

Ly rượu vang đỏ Bormioli Inventa 41cl

85,000đ

Ly rượu vang đỏ lớn Bormioli Inventa 50cl

85,000đ

Ly rượu champagne Bormioli Nexo 26cl

200,000đ

Ly rượu champagne Bormioli Inalto 22cl

200,000đ

Ly rượu champagne Bormioli New Kalix 17cl

100,000đ

Ly rượu champagne Bormioli Premium 26cl

150,000đ

Địa chỉ mua hàng