Brand Partner triển khai hình thức bảo hành điện tử E-Warranty

Brand Partner xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng về việc triển khai “Bảo hành điện tử” ngay tại website
Dịch vụ E-warranty “Bảo hành điện tử” của Brand Partner giúp quý khách thực hiện đăng ký, kiểm soát bảo hành sản phẩm một cách nhanh chóng, dễ dàng hơn.